We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Stranke > Fundacije | Skrbniški skladi

Praktična strokovna mnenja za fundacije in skrbniške sklade

Fundacije in skladi zahtevajo zelo različna področja znanja, bodisi v povezavi z ustanavljanjem fundacij, njihovim vsakodnevnim upravljanjem ali izstopom iz njihove strukture. V tesnem sodelovanju z našimi specializiranimi pravniki naša ekipa združuje davčno, civilno in gospodarsko pravo ter finančne vidike z našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na tem področju. Smo zanesljiv partner ustanoviteljem, upravičencem in izvršnim organom fundacij na poti doseganja ciljev.

Poleg davčne skladnosti poslovanja ter priprave letnih računovodskih izkazov po Zakonu o gospodarskih družbah in revizijskih smernicah fundacije poiščemo tudi optimalno strukturo po vaših potrebah kot ustanovitelja in vas podpiramo s procesi izvedbe v praksi: ne glede na to, ali želite ustanoviti zasebno fundacijo za varstvo naslednje generacije ali dobrodelni sklad z dolgoročnimi cilji. Naši strokovnjaki pomagajo upravičencem, odborom direktorjev ter drugim izvršnim organom izvajati njihove vloge na ustrezen način in s pravno varnostjo – nacionalno in mednarodno.

Naše storitve za družine ustanoviteljice

 • Davčno svetovanje pri strukturiranju in ustanavljanju fundacij in skladov doma in v tujini z namenom (čezmejnega) strukturiranja sredstev in načrtovanja nasledstva
 • Davčno svetovanje pri ustanavljanju fundacij
 • Zagotavljanje mobilnosti podjetniških družin
 • Celostno pravno svetovanje in pomoč za družino ustanoviteljico
 • Strukturiranje dobrodelnih projektov v davčne namene
 • Davčna kvalifikacija struktur sredstev v tujini po slovenski davčni zakonodaji
 • Priprava najboljšega mogočega izstopa iz zasebnih fundacij (davčni vidiki)
 • Davčno svetovanje v sklopu upravljanja družinskih podjetij (sestava družine, družinske vrednote, svetovalni odbori)

Naše storitve za upravičence naslednje generacije

 • Svetovanje upravičencem glede njihove vloge v svetovalnih odborih in drugih nadzornih organih fundacij in skladov
 • Celostno davčno svetovanje, vključno z davčnimi napovedmi
 • Davčno nevtralna razporeditev sredstev fundacij
 • Olajšave pri davčnih odtegljajih za prispevke

Naše storitve za fundacije in odbore direktorjev fundacij

 • Sprotno davčno svetovanje za zasebne fundacije, tuje fundacije ali sklade; oddajanje zakonsko predpisanih poročil
 • Priprava letnih računovodskih izkazov, knjigovodstvo in posamezna poročila
 • Redni davčni pregledi dokumentacije in organizacijske strukture (pregledi fundacije)
 • Sprotno davčno svetovanje za (delno) nepridobitne fundacije
 • Davčno optimizirano strukturiranje deležev pri krovnih fundacijah
 • Razvoj odločevalskih orodij za izvršne organe fundacij pri naložbenih odločitvah (npr. za hitri pregledi nepremičnin)
 • Revizije računovodskih izkazov, posebne revizije
 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner
 • Blaž Pate
  Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
 • Katja Pate
  Vodja računovodstva | Direktorica
Let's get in touch!
Kontakt