We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner

Blaž Pate

mag. LL.M.
Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
[geschützte E-Mail Adresse]
Portrait of Blaz Pate
Portrait of Blaz Pate
Delovne izkušnje
Od 2022
Član Sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo
Od 2021
Član Odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
2016
Predsednik slovenske podružnice IFA (do 2020)
Od 2014
Partner v družbi LeitnerLeitner
Od 2013
Predavatelj pri predmetu Obračunavanje davka od dohodkov pravnih oseb in Mednarodna obdavčitev za naziv preizkušeni davčnik, Slovenski inštitut za revizijo
Od 2011
Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji
2006
Pravni in davčni svetovalec v družbi LeitnerLeitner (do 2011)
2003
Strokovni sodelavec, odvetniški pripravnik in odvetniški kandidat v srednje veliki odvetniški pisarni v Ljubljani (do 2006)
Izobrazba
2021
Preizkušeni davčnik, Slovenski inštitut za revizijo
2017
Specialist za davčno pravo (Odvetniška zbornica Slovenije)
2010
Pravniški državni izpit, Ministrstvo za pravosodje, Slovenija
2007
Državni izpit iz javne uprave, Ministrstvo za javno upravo
2006
LL.M. (Mednarodno davčno pravo), Ekonomska in poslovna univerza na Dunaju
2005
Strokovni izpit iz upravnega postopka in upravnega spora, Ministrstvo za javno upravo
2004
Univerzitetni diplomirani pravnik, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aktualni vpogledi in novice
Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov iz delovnega razmerja
Recent Tax Developments
Državni zbor je sprejel novelo ZDDPO-2S
Pokaži več
Nova sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov v vezi z delom
Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov v vezi z delom
Zaradi še vedno trajajoče epidemije COVID-19 so v Republiki Sloveniji podaljšani nekateri roki oz.…
Sprejet osmi paket pomoči za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)
Sprejet sedmi paket pomoči za omilitev posledic COVID-19 (PKP7), Sprememba minimalne plače s 1.1.2021,…
Sprejet šesti paket pomoči za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP6), Novi ukrepi, Spremembe/podaljšanje…
Sprejet peti paket pomoči za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5), Ustavno sodišče delno…
DDV obravnava poslov »prodaje in povratnega najema«, Konec začasne oprostitve plačila DDV od dobav…
Interventni ukrepi za pripravo na drugi val COVID-19, Podaljšanje ukrepa delno subvencioniranega čakanja…
Sprejet je drugi paket interventne anti-COVID-19 zakonodaje, Novela ZIUZEOP-A, Zakon o interventnem…
Sprejeta zakonodaja za boj proti posledicam CoV-19 na področju plač in prispevkov za socialno varnost
Sprejeta zakonodaja za boj proti posledicam CoV-19 na davčnem področju
Sprememba višine dnevnic za službene poti v tujino, Zvišanje minimalne urne postavke za začasno…
Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %
Spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2R), Spremembe DDV zakonodaje, Spremembe…
Spremembe zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2L)
Regres bo oproščen dohodnine ter prispevkov za socialno varnost, Spremembe slovenskih računovodskih…
Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT
Spremembe ZDDV-1, Obdavčitev e-publikacij, Paket hitrih rešitev na področju DDV (Quick Fixes)
Novela zakona o Minimalni plače v Sloveniji (ZMinP-B)