We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner

Visoka strokovnost pri obračunavanju plač

Digitalizacija in avtomatizacija sta v kadrovskih procesih postali neizogibni. Razvoj avtomatizacije in čedalje večja kompleksnost obračunavanja plač zahtevata popoln nadzor nad procesi in strokovno znanje na najvišji ravni.

S pomočjo zunanjega izvajanja obračunavanja plač in celostnega znanja, ki ga ponujamo, se lahko brez skrbi posvečate svojemu osnovnemu poslovanju in hkrati veste, da so procesi obračunavanja plač v vašem podjetju vedno v koraku s časom.

Naše storitve

  • Zunanje izvajanje obračunavanja plač z naprednimi programskimi rešitvami
  • Svetovanje o dohodnini, prispevkih za socialno varnost, delovni zakonodaji in kolektivnih pogodbah
  • Optimizacija procesov v obračunavanju plač in preverjanju plačilnih list
  • Vodenje prejemkov in modeli soudeležbe zaposlenih
  • Individualno usklajeno usposabljanje o posameznih področjih na lokaciji pri stranki
  • Pomoč pri nadzorih obračunavanja in obdavčenja plač
  • Pomoč na lokaciji pri obračunavanju plač
  • Globalna mobilnost in začasne napotitve zaposlenih
  • Letni seminarji za kadrovske delavce
We for you
Jure Mercina
Davčni svetovalec | Partner
Let's get in touch!
Kontakt