We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Storitve finančnega svetovanja > Transakcijske storitve | M&A

Nasvet pri transakcijskih storitvah ter združitvah in prevzemih

Vprašanje, ali podjetje prevzeti, prodati ali prenesti na drugo podjetje, odpira poleg pravnih dilem tudi številna druga vprašanja. Naši strokovnjaki za združitve in prevzeme zagotavljajo osnovo za sprejemanje odločitev, ne glede na to, ali ste kupec ali prodajalec. Naša interdisciplinarna ekipa strokovnjakov pomaga hitro odkriti morebitne ovire za sklenitev posla in izkoristiti priložnosti, ki se lahko pokažejo.

Naše znanje na področju skrbnih pregledov strankam zagotavlja občutek varnosti glede stanja podjetja in tudi glede primernosti kupnine. S sistematičnim postopkom priprave dokumentacije, potrebne za izvedbo posla (skrbni pregled prodajalca), lahko (kot prodajalec) odkrijete vse zadeve, o katerih se je treba pogovoriti z morebitnimi kupci. To pomeni, da lahko bolje vodite pogodbena pogajanja in postavite osnovo za uspešno sklenitev posla.

Naše storitve

Finančni skrbni pregled

 • Finančna analiza
 • Ugotavljanje enkratnih postavk
 • Analiza strank in dobaviteljev
 • Ocena načrtov poslovanja
 • Analiza obratnega kapitala
 • Analiza novih dolgov
 • Izračun prilagoditev kupnine
 • Razporeditev kupnine
 • Pregled finančnih modelov

Davčni skrbni pregled

 • Analiza davčnega stanja
 • Odkrivanje z davki povezanih ovir za sklenitev posla
 • Priprava pogodbenih pogajanj o nakupu

Strukturiranje pred prevzemom in po njem ter izvedba

 • Zmanjšanje davčnih tveganj in stroškov posla
 • Minimiziranje kapitalskih dobičkov
 • Izločitev sredstev
 • Reorganizacije (združitve, odcepitve, likvidacije) in preoblikovanja
 • Izračun vrednosti podjetja
 • Integracija v obstoječe strukture
 • Izločitev manjšinskih delničarjev

SPA

 • Izračun kupnine
 • Prilagoditev kupnine
 • Zaključni računi
 • Jamstva za pravilnost računovodskih razvidov in davčne klavzule
 • Jamstva
 • Optimizacija tarif in davkov na promet z nepremičninami

Financiranje

 • Struktura financiranja (kapital, dolg, lastniško-dolžniško financiranje)
 • Dodatni stroški financiranja
 • Ukrepi za ohranitev kapitala
 • Pomoč pri pogajanjih z bankami
 • Prestrukturiranje dolga
 • Prve izdaje delnic in prodaje zaprtim krogom vlagateljev
 • We for you
 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner
 • Blaž Pate
  Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
Let's get in touch!
Kontakt