We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Nepremičnine > Izpolnjevanje nepremičninskih davčnih obveznosti

Večja jasnost pri izpolnjevanju davčnih obveznosti

Nepremičnine kot dolgoročna naložba prinašajo različna davčna vprašanja, in to ne le ob nakupu ali prodaji. Redno davčno svetovanje je ključno za ohranjanje nizkih stroškov in zagotavljanje učinkovitih procesov pri nepremičninskih naložbah.

LeitnerLeitner vam je pripravljen pomagati v celotni življenjski dobi nepremičninskih projektov in zagotavlja celostne svetovalne storitve za izvedbo izbrane strukture ter upravljanje nepremičnine. Naša ekipa že dolga leta sodeluje z različnimi upravitelji nepremičnin, zato lahko prispeva ne le najnovejše znanje, temveč tudi ogromno izkušenj in pri tem zagotovi skladnost z zakonskimi pogoji.

Naše storitve

 • Tekoče raćunovodske storitve
 • Priprava letnih in drugih računovodskih izkazov (ter prostovoljnih in zakonsko predpisanih revizij)
 • Priprava letnih davčnih napovedi
 • Priprava računov za najemnino
 • Vodenje rokov
 • Usklajevanje z davčnimi organi
 • Pomoč pri zunanjih revizijah
 • Pomoč pri zmanjšanju davčnih odtegljajev
 • Vzdrževanje in prilagajanje struktur nepremičnin
 • Davek na promet z nepremičninami
 • We for you
 • Blaž Pate
  Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
Let's get in touch!
Kontakt