We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Davki > Transferne cene

Transferne cene v globalnem kontekstu

Vse bolj globalizirano svetovno gospodarstvo ima izjemen vpliv na mednarodno trgovanje med podjetji v skupinah. To med drugim pomeni, da so predpisi o transfernih cenah pristali v središču pozornosti davčnih organov. Možnost, da bi zaradi transfernih cen dobički odtekali drugam na način, ki se ne ujema z dejanskim procesom dodane vrednosti in s poslovnimi dejavnostmi družb v skupini, je že nekaj časa osrednje področje davčnih nadzorov, zlasti odkar je organizacija OECD objavila akcijski načrt BEPS. Številne dopolnitve predpisov o transfernih cenah (npr. glede porazdelitve tveganj, izvajanje funkcij DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitatio) v povezavi s t. i. neopredmetenimi osnovnimi sredstvi, transfernimi cenami storitev, povečanje vloge metode porazdelitve dobička itd.), vedno večje zahteve po skladnosti transfernih cen (npr. pristop s tremi nivoji dokumentiranja, sestavljenega iz poročanja po državah, splošne dokumentacije in posebne dokumentacije) in s tem povezane zahteve po preglednosti poslovanja, pred davkoplačevalce postavljajo zahtevne izzive.

Našo izkušeno ekipo sestavljajo strokovnjaki za transferne cene, ki vam lahko pomagajo pri vseh vidikih domačih in tujih obveznosti glede transfernih cen in zahtevane dokumentacije ter pri načrtovanju in uvedbi mednarodnih dobavnihverig. Analiziramo trenutno stanje, prilagodimo obstoječe sisteme transfernih cen ali v sodelovanju z vami razvijemo priporočila za vzpostavitev davčno optimiziranega sistema transfernih cen, ki je oblikovan z upoštevanjem poslovnih parametrov, manjšega tveganja dvojnih obdavčitev ter preprečevanja dragih in zamudnih razprav z davčnimi organi. Po potrebi lahko pomagamo pri obrambi obstoječih mehanizmov in sistemov transfernih cen znotraj skupine. V ta namen si lahko pomagamo s svojo dobro znano mednarodno mrežo partnerskih pravnih podjetij – mrežo, ki je svojo vrednost dokazala s številnimi uspešnimi skupnimi projekti.

Naše storitve

 • Posodabljanje obstoječih/konceptualizacija in uvedba z BEPS skladnih sistemov transfernih cen in davčno optimiziranih dobavnih verig
 • Vzpostavljanje jasnih funkcij in struktur tveganja ter optimizacija dobav in zagotavljanja storitev znotraj skupine
 • Analiza vpliva sprememb na strukture skupine (poslovna reorganizacija)
 • Razvoj/pomoč pri oblikovanju posebnih vidikov transfernih cen pri dobavah in izvajanju storitev znotraj skupine (vključno z razvojem dobav, storitev, razporejanja in licenčnih pogodb znotraj skupine itd.)
 • Financiranje znotraj skupin, uvedba združevanja denarnih sredstev
 • Oblikovanje začasnih napotitev zaposlenih znotraj skupine
 • Učinkovito prepoznavanje tveganj in možnosti optimizacije transfernih cen
 • Po meri izveden kratek pregled za hitro odkrivanje morebitnih tveganj transfernih cen
 • Konceptualizacija in uvedba učinkovitih in individualno prilagojenih modelov dokumentiranja transfernih cen v skladu z zakonskimi obveznostmi (pristopi s centraliziranim dokumentiranjem, splošna/posebna dokumentacija, poročanje CbC itd.)
 • Svetovanje glede avtomatiziranih orodij ali spletnih rešitev, ki zagotavljajo enotno dokumentiranje v različnih državah
 • Podpora pri nadzorih z namenom soglasnega reševanja sporov, brez vpletanja sodišč
 • Vodenje dvostranskih in večstranskih postopkov arbitraže in skupnega dogovora (MAP)
 • Obramba obstoječih mehanizmov transfernih cen znotraj skupine in sistemov transfernih cen v pritožbenih postopkih
 • Prošnje za pojasnila, vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA)
 • Svetovanje glede: DDV, carin in zakonodaje o trgovini s tujino v povezavi s transfernimi cenami
 • We for you
 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner
 • Blaž Pate
  Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
Let's get in touch!
Kontakt