We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Novice > Mehanizem za ogljično prilagoditev na meji (CBAM)

Mehanizem za ogljično prilagoditev na meji (CBAM)

Newsletter – 13.02.2024

Na podlagi Uredbe (EU) 2023/956 o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah se v EU državah uvaja nov okoljski mehanizem.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) je okoljski mehanizem, zasnovan v kontekstu Zelenega dogovora in podpore cilju ogljične nevtralnosti EU do leta 2050. Cilj mehanizma je zagotoviti, da izdelki iz uvoza vsebujejo strošek ogljičnega odtisa, torej izenačitev obdavčitve domačih in uvoženih proizvodov ter preprečitev uhajanja ogljika zaradi selitve proizvodnje iz EU v druge države, ki so glede zmanjšanja emisij manj ambiciozne.

V prehodnem obdobju (od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025) nova pravila od uvoznikov nekaterih vrst blaga zahtevajo le poročanje o emisijah, vgrajenih v blago. Za leto 2026 pa bodo morali uvozniki cementa, gnojil, električne energije, železa in jekla ter aluminija in vodika prvič plačati dajatev CBAM za uvožene količine omenjenega blaga.

Uredba se uporablja za uvoz blaga iz tretjih držav, razen za uvoz blaga iz naslednjih držav: Švice, Norveške, Islandije, Lihtenštajna, ter naslednjih ozemelj: Büsingena, Helgolanda, Livigna, Ceute, Melille.

Uredba prav tako ne velja za blago:

  • katerega realna vrednost na pošiljko ne presega 150 EUR (blago zanemarljive vrednosti),
  • v osebni prtljagi potnikov, če realna vrednost tega blaga ne presega 150 EUR,
  • ki se giblje ali uporablja v okviru vojaških aktivnosti.

Zavezanci za izpolnjevanje obveznosti poročanja so uvozniki, v določenih primerih pa posredni carinski zastopniki. CBAM poročilo bodo zavezanci preko CBAM portala predložili za vsako četrtletje v državi članici, kjer imajo sedež.

Leta 2026 uvoz blaga CBAM brez statusa pooblaščenega deklaranta CBAM ne bo več mogoč.

Spremembe pri izplačilih bolniških nadomestil

Za začasne zadržanosti z dela od 1.1.2024 dalje velja, da je obdobje izplačila nadomestila plače za bolniško odsotnost v breme delodajalca prvih 30 delovnih dni (in ne več 20 dni).

Hkrati je določeno najvišje nadomestilo, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer v višini 2,5 kratnika zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v RS (ni več neomejeno).

Nov znesek minimalne plače

Objavljen je bil nov znesekminimalne plače, ki v letu 2024 znaša 1.253,90 EUR bruto (prej 1.203,36 EUR bruto). Nov znesek minimalne plače velja za delo, opravljeno od 1.1.2024 dalje.

Nov znesek minimalne bruto urne postavke za dijaško in študentsko delo

Z dnem 3.2.2024 velja nova minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov, in sicer v višini 7,21 EUR.

Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 2/2024, z dne 12.1.2024, je bil objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije. Kolektivna pogodba (med drugim) prinaša naslednje spremembe:

  • veljavnost kolektivne pogodbe se podaljša za 3 mesece, tj. do 31.3.2024
  • dodaja se jasnejšo opredelitev kraja opravljanja dela (14. člen), hkrati pa se razširja opredelitev kraja dela (21. člen), pri čemer morajo delodajalci skladno z navedenima spremembama uskladiti pogodbe o zaposlitvi do 31.12.2024.
  • s 1.1.2024 se višajo najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede in sicerna:
Tarifni razred NOP v EUR
I. Enostavna dela 894,18
II. Manj zahtevna dela 928,50
III. Srednje zahtevna dela 983,64
IV. Zahtevna dela 1.050,00
V. Bolj zahtevna dela 1.170,39
VI. Zelo zahtevna dela 1.293,83
VII. Visoko zahtevna dela 1.543,06

 

  • V primeru povračila stroška prevoza na delo in z dela v obliki povračila stroška javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 85 % cene javnega prevoza. V primeru povračila stroška prevoza na delo in z dela v obliki povračila kilometrine, pripada delavcu povračilo stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 0,19 EUR za vsak polni kilometer poti.

Sprememba Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 4/2024, z dne 19.1.2024, je bil objavljen Dodatek št. 16 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije.

S 1.1.2024 se višajo najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede in sicer na:

Tarifni razred NOP ZA 174 UR v EUR
I. Enostavna dela 672,25
II. Manj zahtevna dela 688,46
III. Srednje zahtevna dela 755,27
IV. Zahtevna dela 850,44
V. Bolj zahtevna dela 927,39
VI. Zelo zahtevna dela 1.079,26
VII. Visoko zahtevna dela 1.255,42
VIII. Najbolj zahtevna dela 1.433,60
IX. Izjemno pomembna dela 1.686,72

 

Avtorji

  • Jure Mercina
    Davčni svetovalec | Partner

Let's get in touch!
Kontakt