We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Revizija > Obvezne in prostovoljne revizije

Visoka stopnja strokovnosti pri zakonsko predpisanih in prostovoljnih revizijah

Ne glede na razlog revizije (zakonska obveznost ali prostovoljna revizija) revizija računovodskih izkazov zagotavlja pomembne informacije o tem, kako podjetje ravna in spoštuje predpise.

Strokovni sodelavci v revizijski družbi v vsako nalogo vložijo svoje bogate revizijske izkušnje. Zagotavljamo točne, zanesljive in neodvisne izkaze, ki temeljijo na podrobnih vpogledih v zadeve in hkrati na celostnem pogledu na številke in vrednosti.

Naši revizorji revidirajo letne in konsolidirane računovodske izkaze v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri reviziji konsolidiranih računovodskih izkazov revidiramo tudi podpodročja (revizor sestavnega dela). Revizorske ekipe se organizirajo individualno za vsako revizijo posebej. Ves postopek so vam na voljo naše kontaktne osebe, ki tesno sodelujejo s poslovodstvom in drugimi deležniki. V revizijskem postopku sodeluje vodja revizije, ki skrbi za sprotno razreševanje vprašanj, ki se pojavijo v sklopu revizije. Naše delo temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji in dognanjih računovodske in revizorske stroke. Hkrati po potrebi sodelujemo tudi s strokovnjaki s področja prava, informacijske tehnologije in davkov.

S svojim znanjem in bogatimi izkušnjami so naši strokovnjaki pripravljeni pomagati pri vseh vrstah revizij. Zagotovimo posebno ekipo, ki skrbi za vse revizijske zadeve, zato lahko vse izzive, ki se pojavijo, rešimo na najboljši mogoči način.

  • We for you
  • Urška Kiš
    Direktorica | Pooblaščena revizorka
Let's get in touch!
Kontakt