We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Računovodstvo > Računovodstvo SRS| IFRS

Dodatno računovodsko znanje s področja nacionalnih in mednarodnih standardov

Pri finančnem poročanju se podjetja soočajo z vedno večjimi izzivi. Obseg in kompleksnost obstoječih računovodskih pravil po nacionalnih in mednarodnih standardih skupaj s številnimi spremembami obstoječega okolja zahtevajo poglobljeno poznavanje področij in veliko izkušenj.

Naši strokovnjaki v sodelovanju z vami razvijejo računovodske rešitve, ki so po meri prilagojene vašim potrebam. Svojim strankam zagotavljamo ciljno usmerjeno svetovanje, prilagojeno njihovim težavam s posameznimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi ter v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Naše storitve

 • Priprava letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Ocena posebnih zadev, povezanih s finančnim poročanjem in presoja okvirov/mej poročanja
 • Sprotno optimiziranje procesov finančnega poročanja (posamezni in konsolidirani računovodski izkazi)
 • Pomoč pri oceni težav v kontekstu letnih računovodskih izkazov (preizkušanje slabitev, razporeditev kupnine)
 • Pretvorba letnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov v IFRS
 • Uvedba dopolnjenih ali novih standardov IFRS
 • Priprava ali posodobitev priročnikov za računovodstvo/skupino v skladu s standardi SRS/IFRS
 • We for you
 • Katja Pate
  Vodja računovodstva | Direktorica
Let's get in touch!
Kontakt