We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Računovodstvo > Računovodstvo SRS| IFRS

Dodatno računovodsko znanje s področja nacionalnih in mednarodnih standardov

Pri finančnem poročanju se podjetja soočajo z vedno večjimi izzivi. Obseg in kompleksnost obstoječih računovodskih pravil po nacionalnih in mednarodnih standardih skupaj s številnimi spremembami obstoječega okolja zahtevajo poglobljeno poznavanje področij in veliko izkušenj.

Naši strokovnjaki v sodelovanju z vami razvijejo računovodske rešitve, ki so po meri prilagojene vašim potrebam. Svojim strankam zagotavljamo ciljno usmerjeno svetovanje, prilagojeno njihovim težavam s posameznimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi ter v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Naše storitve

  • Priprava letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov
  • Ocena posebnih zadev, povezanih s finančnim poročanjem in presoja okvirov/mej poročanja
  • Sprotno optimiziranje procesov finančnega poročanja (posamezni in konsolidirani računovodski izkazi)
  • Pomoč pri oceni težav v kontekstu letnih računovodskih izkazov (preizkušanje slabitev, razporeditev kupnine)
  • Pretvorba letnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov v IFRS
  • Uvedba dopolnjenih ali novih standardov IFRS
  • Priprava ali posodobitev priročnikov za računovodstvo/skupino v skladu s standardi SRS/IFRS
We for you
Katja Pate
Vodja računovodstva | Direktorica
Let's get in touch!
Kontakt