We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Obračunavanje plač | Globalna mobilnost > Obdavčitev plač | Socialna varnost | Delovna zakonodaja

Dodatno svetovanje o vprašanjih dohodnine, socialne varnosti in delovne zakonodaje

Pridobivanje, zaposlovanje in odpuščanje delavcev je povezano s številnimi pravnimi in davčnimi vprašanji, ki so za podjetja in zaposlene zelo pomembna.

Naši strokovnjaki v sodelovanju z vami poiščejo prave rešitve v vseh zadevah, povezanih z davčno zakonodajo, socialno varnostjo in delovno zakonodajo. Naša ekipa skupaj z našimi pravnimi strokovnjaki redno sledi vsem spremembam zakonodaje. Tako lahko pripravimo najboljši mogoči načrt izvedbe in hkrati zagotovimo osnovo za dolgoročne in optimalne odločitve – zanesljivo, hitro in vedno ciljno usmerjeno.

Naše storitve

 • Svetovanje pri pripravi pogodb o zaposlitvi
 • Preverjanje obračunavanja plač
 • Svetovanje v posebnih primerih poravnave
 • Krovni pregledi pogodb, ki vključujejo vse stroške
 • Svetovanje glede klasifikacij kolektivnih pogodb
 • Ločitev med pogodbami o zaposlitvi in samostojnimi izvajalci storitev
 • Svetovanje za optimalno oblikovanje modela za prejemke poslovodstva
 • Razvoj modelov prejemkov in soudeležbe zaposlenih
 • Pomoč pri nadzoru obdavčitve plač in prispevkov
 • Svetovanje glede določil o delovnem času, plačah in preprečevanju socialnega dampinga
 • Svetovanje glede odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • Svetovanje glede začasnih napotitev zaposlenih
 • Digitalizacija obračunavanja plač
 • Uporaba zunanjih izvajalcev in podporne storitve za obračunavanje plač
 • Pomoč pri izvajanju krajšega delovnega časa
 • Pregled procesov in njihovega načrtovanja
We for you
Jure Mercina
Davčni svetovalec | Partner
Blaž Pate
Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
Newsletter — 29.06.2022
mailingLeitner Slovenia 6/2022: Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov iz delovnega razmerja
Newsletter — 24.08.2021
mailingLeitner Slovenia 8/2021: Nova sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov v vezi z delom
Newsletter — 15.02.2021
mailingLeitner Slovenia 2/2021: Sprejet osmi paket pomoči za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)
Newsletter — 11.01.2021
mailingLeitner Slovenia 1/2021: Sprejet sedmi paket pomoči za omilitev posledic COVID-19 (PKP7), Sprememba minimalne plače s 1.1.2021,…
Newsletter — 15.07.2020
mailingLeitner Slovenia 7/2020: Interventni ukrepi za pripravo na drugi val COVID-19, Podaljšanje ukrepa delno subvencioniranega čakanja…
Newsletter — 24.01.2020
mailingLeitner Slovenia 1/2020: Sprememba višine dnevnic za službene poti v tujino, Zvišanje minimalne urne postavke za začasno…
Newsletter — 04.01.2019
mailingLeitner Slovenia 1-1/2019: Novela zakona o Minimalni plače v Sloveniji (ZMinP-B)
Let's get in touch!
Kontakt