We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Obračunavanje plač | Globalna mobilnost > Obdavčitev plač | Socialna varnost | Delovna zakonodaja

Dodatno svetovanje o vprašanjih dohodnine, socialne varnosti in delovne zakonodaje

Pridobivanje, zaposlovanje in odpuščanje delavcev je povezano s številnimi pravnimi in davčnimi vprašanji, ki so za podjetja in zaposlene zelo pomembna.

Naši strokovnjaki v sodelovanju z vami poiščejo prave rešitve v vseh zadevah, povezanih z davčno zakonodajo, socialno varnostjo in delovno zakonodajo. Naša ekipa skupaj z našimi pravnimi strokovnjaki redno sledi vsem spremembam zakonodaje. Tako lahko pripravimo najboljši mogoči načrt izvedbe in hkrati zagotovimo osnovo za dolgoročne in optimalne odločitve – zanesljivo, hitro in vedno ciljno usmerjeno.

Naše storitve

 • Svetovanje pri pripravi pogodb o zaposlitvi
 • Preverjanje obračunavanja plač
 • Svetovanje v posebnih primerih poravnave
 • Krovni pregledi pogodb, ki vključujejo vse stroške
 • Svetovanje glede klasifikacij kolektivnih pogodb
 • Ločitev med pogodbami o zaposlitvi in samostojnimi izvajalci storitev
 • Svetovanje za optimalno oblikovanje modela za prejemke poslovodstva
 • Razvoj modelov prejemkov in soudeležbe zaposlenih
 • Pomoč pri nadzoru obdavčitve plač in prispevkov
 • Svetovanje glede določil o delovnem času, plačah in preprečevanju socialnega dampinga
 • Svetovanje glede odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • Svetovanje glede začasnih napotitev zaposlenih
 • Digitalizacija obračunavanja plač
 • Uporaba zunanjih izvajalcev in podporne storitve za obračunavanje plač
 • Pomoč pri izvajanju krajšega delovnega časa
 • Pregled procesov in njihovega načrtovanja
 • We for you
 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner
 • Blaž Pate
  Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
Let's get in touch!
Kontakt