We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Davki > Davčno svetovanje | Davčnopravna skladnost

Davčni nasvet, usmerjen v prihodnost

Davčna zakonodaja je kompleksna, dinamična in vpliva na vse nas, tako podjetja kot posameznike. Od sposobnosti upravljanja z davki je odvisnih veliko stvari.

Čeprav je davčna zakonodaja zelo kompleksna, so naši strokovnjaki vedno na tekočem z najnovejšo davčno zakonodajo, teorijo in upravno-sodno prakso. Smo vaš zanesljiv partner v vsakodnevnih davčnih zadevah. Prihranimo vam neprijetna presenečenja, da se lahko osredotočite na svojo osnovno dejavnost.

Naše storitve

  • Svetovanje o vseh davčnih vprašanjih po domačem in mednarodnem davčnem pravu
  • Optimizacija vaše poslovne strukture in izbira optimalne pravne oblike
  • Načrtovanje nasledstva in upravljanja premoženja
  • Mesečno in letno davčno poročanje
  • Izračuni obdavčitve pri naložbah v nepremičnine, izračun in optimizacija davkov na dobiček ob odsvojitvi nepremičnin
  • Pomoč pri revizijah
  • Svetovanje pri prestrukturiranju, vključno s postopkom izvedbe in računovodenjem transakcije
  • Svetovanje na področju koriščenja davčnih olajšav
  • Vodenje postopkov vračila davkov (npr. DDV, davčni odtegljaji (v tujini))
We for you
Jure Mercina
Davčni svetovalec | Partner
Blaž Pate
Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
Newsletter — 05.12.2022
Spremembe Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2AB)
Newsletter — 16.12.2021
mailingLeitner Slovenia 12/2021: Državni zbor je sprejel novelo ZDDPO-2S
Newsletter — 24.08.2021
mailingLeitner Slovenia 8/2021: Nova sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov v vezi z delom
Newsletter — 23.07.2021
mailingLeitner Slovenia 07/2021: Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov v vezi z delom
Newsletter — 22.06.2021
VAT Newsletter - second quarter 2021
Newsletter — 31.03.2021
mailingLeitner Slovenia 3/2021: Zaradi še vedno trajajoče epidemije COVID-19 so v Republiki Sloveniji podaljšani nekateri roki oz.…
Newsletter — 11.01.2021
mailingLeitner Slovenia 1/2021: Sprejet sedmi paket pomoči za omilitev posledic COVID-19 (PKP7), Sprememba minimalne plače s 1.1.2021,…
Newsletter — 23.10.2020
mailingLeitner Slovenia 10-2/2020: Sprejet peti paket pomoči za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5), Ustavno sodišče delno…
Let's get in touch!
Kontakt