We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Davki > Davek od dohodkov pravnih oseb

Nov pogled na obdavčitev pravnih oseb

LeitnerLeitner že od samega začetka sodeluje s strankami pri obvladovanju številnih izzivov, povezanih z zakonodajo o obdavčitvi pravnih oseb, koncernov in drugih pravnih oseb (društva, fundacije).

Naše storitve

  • Priprava in pregled obračunov DDPO
  • Razvoj in uvedba davčno učinkovitih struktur, ob upoštevanju mednarodnih zahtev
  • Nacionalno in čezmejno prestrukturiranje skupin podjetij
  • Strateške davčne ocene in mednarodne primerjave davčnih obremenitev
  • Evropska in mednarodna davčna zakonodaja
  • Davčna mnenja
  • Podpora in pomoč pri revizijah podjetja
  • Postopki pred Upravnim sodiščem, Sodiščem Evropske unije, arbitražni postopki
  • Uvajanje in ocena davčnih nadzornih sistemov
  • Transferne cene
We for you
Jure Mercina
Davčni svetovalec | Partner
Blaž Pate
Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
Let's get in touch!
Kontakt