We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Stranke > Družinska podjetja

Celostne svetovalne storitve za družinska podjetja

Kot podjetje, ki ga vodijo lastniki, še predobro poznamo izzive, s katerimi se soočajo družinska podjetja, od trenutka ustanovitve do trenutka nasledstva. Lastniki, podjetja in družine so kompleksni sistemi, ki ne prinašajo le velikih priložnosti, temveč tudi veliko možnosti za nesoglasja.

S strokovnim znanjem in pozornostjo na konkretne težave naši strokovnjaki lahko vašim poslovnim odločitvam pomagajo utirati pot in zanje pripraviti zdrave temelje.

Naše sodelovanje temelji na ohranjanju dolgoročnega partnerstva z vami ter vašo vlogo podjetnika in lastnika. Naš cilj je varovati vaše interese z zagotavljanjem odkritega in kompetentnega svetovanja, pri čemer smo zlasti pozorni na trajnostne rešitve, ki so hkrati tudi učinkovite z davčnega in finančnega vidika.

Zelo spoštujemo, kar ste dosegli. Pri načrtovanju nasledstva razvijamo jasna priporočila v tesnem sodelovanju z našimi pravniki. Tako naše rešitve, prilagojene družinskim podjetjem, ne obsegajo le davčnih, računovodskih in finančnih vidikov, temveč tudi elemente po dednem, družinskem in gospodarskem pravu.

Naše storitve za rastoča podjetja

 • Davčno in finančno svetovanje za širjenje poslovanja na nacionalni in čezmejni ravni
 • Sprotno davčno svetovanje, vključno s knjigovodstvom in računovodstvom ali revidiranjem
 • Razvoj in uvedba davčno učinkovitih in trajnostnih struktur
 • Strateški davčni pregledi in mednarodne primerjave davčnih obremenitev
 • Pomoč pri prevzemih podjetij ali lokacij
 • Skrbni pregled
 • Strukturiranje financiranja
 • Davčnopravna skladnost poslovanja za poslovne enote in odvisne družbe
 • Davčno svetovanje glede delavcev, napotenih na druga delovna mesta doma in v tujini
 • Preverjanje dohodnine, DDV-ja in socialne varnosti
 • Razvoj veljavnih in učinkovitih sistemov transfernih cen
 • Svetovanje glede odvisnih družb in davčnih olajšav za raziskovalne dejavnosti

Pomagamo vam v procesu nasledstva vašega podjetja

 • Interdisciplinarni razvoj splošnih pravnih in davčnih pogojev
 • Presojanje mehkih dejstev v luči medgeneracijske socialne kompetentnosti
 • Dolgoročne rešitve, oblikovane za preprečevanje nesoglasij
 • Cenitev vašega podjetja in njegovih delov
 • Pravna in najboljša mogoča davčna izvedba prenosa
 • Davčna optimizacija za naslednike in odsvojitelje
 • Oblikovanje neizpodbitnih nasledstvenih določb
 • Pomoč pri odsvojitvi podjetja (priprava, strukturiranje, skrbni pregled, pogodbeno pogajanje)
 • Pomoč pri načrtovanju prenosa oz. upravljanja premoženja za primer smrti ali poslovne nesposobnosti ter svetovanje glede fundacij
 • Upravljanje družinskih podjetij (sestava družine, družinske vrednote, svetovalni odbori, koncepti vrednosti)

Zaupate nam lahko tudi skrb za osebne zadeve lastniške družine. Naši strokovnjaki iz ekipe za zasebnike nudijo celostno in interdisciplinarno svetovanje v vseh obdobjih življenja.

 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner
 • Blaž Pate
  Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
 • Katja Pate
  Vodja računovodstva | Direktorica
Let's get in touch!
Kontakt