We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Davki > Davčni postopki

S pristopom »vse na enem mestu« do boljših rezultatov pri reševanju davčnih težav, davčnih sporov in v postopkih skupnega dogovora

Kadar zavezanec posluje bolj kompleksno v okolju z velikim številom nenehno spreminjajočih se davčnih predpisov, to neizogibno vodi do določenih situacij, ki niso povsem jasne. Različne razlage davčnih predpisov lahko vodijo do davčnih sporov in dvojne obdavčitve. Sposobnost podjetja obvladovati takšne situacije je izjemno pomembna, zlasti na mednarodni ravni.

V sodelovanju z vami se s takšnimi izzivi spoprimemo in vam zagotavljamo poglobljeno svetovanje o davčnih in postopkovnih predpisih na enem mestu. Z našimi bogatimi izkušnjami na področju mednarodnih davčnih zadev bomo našli pravo rešitev za vaš primer. Uspešno in utečeno sodelovanje med strokovnjaki LeitnerLeitner in pravnimi strokovnjaki zagotavlja najboljšo možno podporo – brez neučinkovitosti in izgub časa ter stroškov zaradi neuspešne koordinacije.

Skupaj z našimi pravnimi strokovnjaki nudimo tudi širok spekter znanja in izkušenj z davčnimi postopki. Tako ste pri nas deležni individualnega pristopa v primeru preprečevanja konfliktov in reševanja sporov z davčnimi organi ter pomoči v drugih davčnih postopkih.

Naše storitve

 • Pomoč v domačih in čezmejnih davčnih inšpekcijskih postopkih
 • Vodenje/pomoč v pritožbenih postopkih
 • Pridobivanje zavezujočih in nezavezujočih informacij
 • Pridobivanje dvostranskih in večstranskih odločb (npr. vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA))
 • Rešitve za čezmejne davčne konflikte, zlasti transferne cene, pripis dobička poslovni enoti prenos funkcij (poslovno prestrukturiranje)
 • Pomoč pri dvostranskih in večstranskih postopkih skupnega dogovora (MAP) in arbitražnih postopkih
 • Svetovanje o strategiji procesov (npr. izbira optimalnega pravnega temelja za vzajemne vnaprejšnje cenovne sporazume in arbitražne postopke, medsebojna učinkovanja nacionalnih pritožbenih postopkov in mednarodnih mehanizmov reševanja sporov)
 • We for you
 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner
 • Blaž Pate
  Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
Let's get in touch!
Kontakt