We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Stranke > Fizične osebe

Zanesljiv in kompetenten partner fizičnim osebam

Posamezniki, fundacije ali podjetja za upravljanje premoženja družin, katerih člani so pogosto razpršeni po vsem svetu, se pogosto soočajo s posebnimi davčnimi izzivi pri pripravi davčnih napovedi in sprotnih davčnih zadevah. Hkrati morajo opredeliti tudi optimalno strukturo osebnega kapitala, naložb v nepremičnine in načrtovanje nasledstva. Cilj: zagotoviti ustrezno obravnavo vseh davčnih in pravnih vidikov ter izpolniti osebne potrebe in pričakovanja družinskih članov.

Naša izkušena ekipa lahko skrbi za vaše osebne in družinske posle v skladu z vašimi sedanjimi in prihodnjimi potrebami ter vam tako zagotovijo ustrezne davčne rešitve, ki bodo prestale preizkus časa. V tem kontekstu smo pozorni na človeški faktor. Pri vsaki odločitvi, povezani z davki in premoženjem, se lahko zanesete na naše bogate izkušnje, naš profesionalni občutek in našo skrbno izbrano mednarodno mrežo sodelavcev.

V ta namen uporabljamo interdisciplinarni pristop in skupaj najdemo rešitve, ki bodo izpolnile potrebe glede na vaše trenutne življenjske okoliščine in vam tako olajšale življenje.

Sprotne davčne zadeve

 • Priprava davčnih napovedi
 • Oddaja vseh potrebnih poročil davčnemu uradu
 • Obračun in davčna optimizacija dohodkov iz kapitala
 • Vračilo davčnih odtegljajev v tujini
 • Zastopanje v pritožbenih postopkih
 • Pridobivanje zavezujočih in nezavezujočih informacij od davčnih organov
 • Svetovalne storitve za umetnike, športnike in delavce v tujini
 • Načrtovanje upravljanja družinskega premoženja

Strukturiranje premoženja

 • Optimiziranje davčne strukture vašega premoženja v različnih oblikah premoženja
 • Pomoč pri predlogihe za naložbe vašega premoženja
 • Optimalna davčna struktura za dobrodelno delovanje
 • Prestrukturiranje v tujini
 • Davčna kvalifikacija npr. delniških opcij in drugih modelov soudeležbe zaposlenih

Mednarodna mobilnost

 • Varujemo vašo mednarodno mobilnost
 • Ugotavljanje najboljšega kraja prebivališča za davčne namene
 • Počitniške nepremičnine
 • Svetovanje in pomoč pri mednarodnih selitvah
 • Obravnava vprašanj o davčnem rezidentstvu

Načrtovanje nasledstva

 • Predvideno nasledstvo
 • Pogodbe med družinskimi člani
 • Načrtovanje prenosa oz. upravljanja premoženja za primer smrti ali poslovne nesposobnosti v nacionalnem in mednarodnem kontekstu
 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner
 • Blaž Pate
  Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
 • Katja Pate
  Vodja računovodstva | Direktorica
Let's get in touch!
Kontakt