We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Davki > Pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje dajatev

Stranki prilagojen sistem vodenja in zagotavljanja skladnosti z davčno zakonodajo

Dobro delujoč sistem vodenja izpolnjevanja davčnih obveznosti je ključni pogoj za prepoznavanje davčnih tveganj. Podjetja lahko na ta način zagotovijo spoštovanje davčne zakonodaje ali rokov in poskrbijo za pravilno izračunano davčno osnovo. Zato predstavlja glavni instrument za preprečevanje materialne in kazenske odgovornosti podjetja, njegovih izvršnih organov in zaposlenih v primeru nastanka nepravilnosti in naknadno ugotovljenih davčnih obveznosti.

Strokovnjaki iz LeitnerLeitner so vam pripravljeni pomagati pri razvoju, uvedbi in oceni tovrstnega sistema, prilagojenega vašim potrebam.

V sodelovanju z vami poskrbimo, da vaš sistem izpolnjevanja davčnih obveznosti ne le optimizira procese, temveč tudi pomaga pri izogibanju tveganjem na podlagi davčne in kazenske zakonodaje. Zaradi poglobljenega razumevanja poslovnega konteksta in finančnih zahtev naših strank, lahko na partnerski podlagi razvijemo procese z dodano vrednostjo. V tem procesu ne gre le za prijavo davčno pravilnega zneska, temveč tudi za odkrivanje priložnosti za učinkovito avtomatizacijo, pri čemer podjetje lahko odkrije sinergije in optimizira poslovanje. S svojim strokovnim znanjem vam lahko pomagamo na celotni poti do vzpostavitve učinkovitega sistema davčnega nadzora in po potrebi optimiziramo tudi obstoječe sisteme.

Naše storitve

 • Ocena trenutnega okolja (status quo)
 • Skupna opredelitev ciljev izpolnjevanja davčnih obveznosti in davčne strategije
 • Jasna opredelitev odgovornosti na davčnem področju
 • Ugotavljanje, analiza in ocena glavnih davčno relevantnih tveganj
 • Opredelitev ukrepov za obvladovanje tveganj
 • Priprava matrike za nadzor tveganj
 • Razvoj in izvedba ukrepov za obvladovanje tveganj (opisi postopkov, kontrolni seznami, koncepti usposabljanj)
 • Nadzor ukrepov za informiranje o sistemu vodenja izpolnjevanja davčnih obveznosti v podjetju
 • Nadzor ukrepov za spremljanje in izboljšavo sistema vodenja izpolnjevanja davčnih obveznosti
 • Pomoč pri spreminjanju ukrepov v obstoječih procesih in nadzorni dokumentaciji
 • Ocena obstoječih sistemov in izkoriščanje priložnosti za sistem vodenja izpolnjevanja davčnih obveznosti
 • Pomoč pri uvedbi sistema davčnega nadzora s pomočjo orodij
 • We for you
 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner
 • Blaž Pate
  Davčni svetovalec | Partner | Družbenik
Let's get in touch!
Kontakt