We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Naše Storitve > Revizija > Posebne revizije

Dodatno strokovno znanje pri posebnih in drugih revizijah ter revizijskih pregledih

Zakon poleg revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov v določenih primerih zahteva tudi druge revizije: npr. za ponudbe, predložene po Zakonu o prevzemih, reorganizacije ali preoblikovanja, revizije poslovanja društev, revizije na ravni povezanih družb. Revizijski pregledi in prostovoljne revizije zagotavljajo tudi pomembne informacije o poslovnih dejavnostih in finančni rasti podjetja, učinkovitosti notranjih procesov in mogočih področjih razvoja.

Naše storitve

 • Revizije ustanovitev podjetij in stvarnih vložkov, revizije preostalih sredstev
 • Revizije reorganizacij, oddelitev in pripojitev ter revizije v kontekstu poslov združitev in prevzemov
 • Revizije po Zakonu o gospodarskih družbah
 • Revizije ponudb po Zakonu o prevzemih
 • Revizijski pregledi letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, poročevalskih paketov skupin, vmesnih računovodskih izkazov
 • Revizije poslovodenja in notranje revizije združenj in javnih podjetij
 • Revizija in ocena ustreznosti strukture in organizacije računovodskega sistema
 • Revizija sistemov notranjih kontrol in funkcij v zunanjem izvajanju
 • Revizije v povezavi s postopki zaradi insolventnosti
 • Revizije poneverb, preverjanje kreditne sposobnosti
 • Potrjevanje: finančnih zavez, obratnega kapitala, prihodkov iz prodaje, potrdil EBIT
 • Revizije proračunskega računovodstva
 • Potrjevanje subvencij (nepovratna sredstva za vlaganja, delitev stroškov, financiranje izvoza, bonusov za zaposlene)
 • We for you
 • Urška Kiš
  Direktorica | Pooblaščena revizorka
Let's get in touch!
Kontakt