We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Novice > Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

Newsletter – 10.08.2023

Zaradi uničujočih poplav je Državni Zbor RS dne 9.8.2023 po nujnem postopku sprejel novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Novela med drugim prinaša naslednje.

14. avgust 2023 razglašen za dela prost dan

14. avgust 2023 je razglašen za dela prost dan (˝Dan solidarnosti˝). Delodajalci bodo za ta dan za zaposlene, ki ne bodo delali, obračunali nadomestilo plače. Če bodo zaposleni delali na dela prost dan, bodo upravičeni do dodatka za delo na dela proste dni, skladno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca.

Dvig neobdavčene solidarnostne pomoči

Enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec delavcu v letu 2023 za hujšo škodo, nastalo zaradi poplav v avgustu 2023, se do višine 10.000 EUR ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja.

Pred tem je veljalo, da se v davčno osnovo ne všteva solidarnostna pomoč do višine 2.000 EUR.

Dodatna olajšava za donacije za leto 2023

Poleg splošnih davčnih olajšav za donacije za nakazila humanitarnim organizacijam, ki jih lahko uveljavljajo podjetja in posamezniki, ki opravljajo dejavnost, se uvaja dodatna davčna olajšava za donacije namenjene odpravi škode zaradi naravne nesreče.

Dodatna olajšava se prizna kot zmanjšanje davčne osnove davčnega obdobja za celoten znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije. Davčna olajšava se prizna največ do višine davčne osnove davčnega obdobja in velja za znesek vseh plačil do 31. decembra 2023.

Začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Delodajalci, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav, so upravičeni do delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Višina povračila je 80 odstotkov nadomestila plače, vendar ne več kot povprečna plača za mesec maj 2023 v Republiki Sloveniji.

Sprememba Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

V Uradnem listu št. 74/2023 z dne 7.7.2022 so bili objavljeni novi najnižji zneski osnovnih plač, povračil stroškov prehrane med delomprevoza na delo in z dela in stroškov na službenih potovanjih (Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije).

Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1.7.2023 dalje znašajo:

 

Tarifni razred NOP v EUR
I. Enostavna dela 825,20
II. Manj zahtevna dela 856,87
III. Srednje zahtevna dela 907,76
IV. Zahtevna dela 969,00
V. Bolj zahtevna dela 1.080,10
VI. Zelo zahtevna dela 1.194,02
VII. Visoko zahtevna dela 1.424,02
Od 1.7.2023 dalje znaša minimalni znesek povračila prehrane med delom 6,71 EUR, kar pomeni zvišanje za 1,9 EUR. Povračilo prevoza na delo in z dela pa v primeru, ko ni možnosti javnega prevoza, po novem znaša 0,19 EUR.
Za službena potovanja v Sloveniji pa se je povračilo stroškov zvišalo kot sledi:
službena potovanja: 6–8 ur iz 6,93 na 7,56 EUR,
8–12 ur iz 9,91 na 10,81 EUR,
nad 12 ur iz 19,56 na 21,34 EUR.

 

Avtorji

  • Jure Mercina
    Davčni svetovalec | Partner

Let's get in touch!
Kontakt