We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Novice > mailingLeitner Slovenia 1/2023

mailingLeitner Slovenia 1/2023

Novice – 18.01.2023

Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N)

Državni Zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N). V nadaljevanju vam predstavljamo dve najpomembnejši novosti.

Obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform (DAC 7)

Obveznost poročanja je uvedena na podlagi Direktive Sveta (EU) 2021/514 o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja (DAC 7). Uvaja enotno urejeno obveznost poročanja davčnim upravam za operaterje digitalnih platform o dejavnosti prodajalcev, ki prek njihovih platform poslujejo v sledečih dejavnostih:

 • oddajanje nepremičnin
 • opravljanje osebnih storitev
 • prodaja blaga in
 • oddajanje katerega koli načina prevoza.

Tako pridobljeni podatki pa bodo vključeni v že utečeno avtomatično izmenjavo podatkov med državami.

Operaterji bodo zavezani zbirati, preverjati in poročati identifikacijske podatke o prodajalcih, državo njihovega rezidentstva, podatke o njihovih bančnih računih, njihove prihodke in število transakcij v poročevalskem obdobju in identifikacijske podatke o nepremičninah, ki se oddajajo v najem.

Za prvo poročevalsko obdobje je določeno koledarsko leto 2023, prvo poročanje pa bodo morali operaterji izvesti do 31. januarja 2024.

Sprememba roka za plačilo akontacije DDPO in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Spreminja se rok za plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, in sicer iz desetega dne na dvajseti dan v mesecu. V primeru dohodnine se s to spremembo poenoti rok za plačilo akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost ter posledično uvaja možnost plačila z enim plačilnim nalogom.

Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

V Uradnem listu RS št. 162/2022 je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa najvišje zneske povračil stroškov in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Neobdavčeni zneski se zvišujejo, kot sledi v nadaljevanju.

Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji

Trajanje službenega potovanja Do 31.12.2022 Od 1.1.2023
Od 12 do 24 ur 21,39 EUR 27,81 EUR
Od 8 do 12 ur 10,68 EUR 13,88 EUR
Od 6 do 8 ur 7,45 EUR 9,69 EUR


Terenski dodatek

Če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje, se delavcu v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva terenski dodatek do višine 5,84 EUR (do sedaj 4,49 EUR) na dan.

Nadomestilo za ločeno življenje

Nadomestilo za ločeno življenje se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delavca do višine 434 EUR (do sedaj 334 EUR) na mesec.

Jubilejna nagrada

Trajanje delovne dobe Do 31.12.2022 Od 1.1.2023
10 let 460 EUR 30 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec
20 let 689 EUR 45 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec
30 let 919 EUR 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec
40 let 919 EUR 75 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec


Odpravnina ob upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi se ne všteva v davčno osnovo do višine 300 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (do sedaj 4.063 EUR).

Solidarnostna pomoč

Vrsta Do 31.12.2022 Od 1.1.2023
V primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana 3.443 EUR 5.000 EUR
V primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca 1.252 EUR 2.000 EUR


Plačila vajencem, dijakom, študentom na praksi

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo do višine 15 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (do sedaj 172 EUR) mesečno.

Sklep o določitvi minimalne plače

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2023, znaša 1.203,36 EUR bruto (prej 1.074,43 EUR).

Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

V Uradnem listu RS št. 155/2022 je bila objavljena sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. Kolektivna pogodba prinaša naslednje spremembe, ki stopijo v veljavo:

 • s 1.12.2022:
  • Najnižje povračilo stroškov za prehrano med delom se zvišuje na 6,15 evra;
  • Najnižje povračilo prevoza na delo in z dela se zvišuje na 85 % cene javnega prevoza.
 • s 1.1.2023:
  • regres za letni dopust se izplača najmanj v višini minimalne plače v denarni obliki, nad tem zneskom pa lahko delodajalec izplača regres v nedenarni obliki;
  • ukinja se dodatek za delo v deljenem delovnem času,
  • višajo se najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede in sicer na:
Tarifni razred Opis NOP v EUR
I. Enostavna dela 809,02
II. Manj zahtevna dela 840,07
III. Srednje zahtevna dela 889,96
IV. Zahtevna dela 950,00
V. Bolj zahtevna dela 1.058,92
VI. Zelo zahtevna dela 1.170,61
VII. Visoko zahtevna dela 1.396,10

 

Veljavnost kolektivne pogodbe se podaljša za eno leto do 31.12.2023.

Avtorji

 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner

Let's get in touch!
Kontakt